Filled Under:

Al Ikhlash


112. AL IKHLASH (Memurnikan Keesaan Allah)
(4 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN

[112:1] Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

[112:2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

[112:3] Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

[112:4] dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.