Filled Under:

Al Lahab


111. AL LAHAB (Gejolak Api)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA

[111:1] Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

[111:2] Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

[111:3] Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

[111:4] Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar.

 [111:5] Yang di lehernya ada tali dari sabut.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.