An Naas


114. AN NAAS (Manusia)
(6 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA

[114:1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

[114:2] Raja manusia.

[114:3] Sembahan manusia.

[114:4] dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

[114:5] yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

[114:6] dari (golongan) jin dan manusia.

Al Falaq


113. AL FALAQ (Waktu Subuh)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN

[113:1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

[113:2] dari kejahatan makhluk-Nya,

[113:3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

[113:4] dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,

[113:5] dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".

Al Ikhlash


112. AL IKHLASH (Memurnikan Keesaan Allah)
(4 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN

[112:1] Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

[112:2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

[112:3] Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

[112:4] dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Al Lahab


111. AL LAHAB (Gejolak Api)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA

[111:1] Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

[111:2] Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

[111:3] Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

[111:4] Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar.

 [111:5] Yang di lehernya ada tali dari sabut.

110. AN NASHR (Pertolongan)
(3 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN ITU DATANGNYA DARI ALLAH MAKA PUJILAH DIA

[110:1] Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

[110:2] Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

[110:3] maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

Al Kaafiruun


109. AL KAAFIRUUN (Orang-Orang Kafir) 
(6 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN

[109:1] Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir,

[109:2] aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

[109:3] Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

[109:4] Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

[109:5] Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

[109:6] Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".

Al Kautsar


108. AL KAUTSAR (Sungai Di syurga)
(3 Ayat) 
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

SHALAT DAN BERKORBAN TANDA BERSYUKUR KEPADA NI'MAT ALLAH

[108:1] Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga

[108:2] Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.

[108:3] Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Al Maa'uun


107. AL MAA'UUN (Barang-Barang Yang Berguna) 
(7 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BEBERAPA SIFAT YANG DIPANDANG SEBAGAI MENDUSTAKAN AGAMA

[107:1] Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

[107:2] Itulah orang yang menghardik anak yatim,

[107:3] dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

[107:4] Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,

[107:5] (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,

[107:6] orang-orang yang berbuat riya.

[107:7] dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

106. QURAISY (Suku Quraisy) 
(4 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEMAKMURAN DAN KETENTERAMAN SEHARUSNYA MENJADIKAN ORANG BERBAKTI KEPADA ALLAH

[106:1] Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,

[106:2] (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

[106:3] Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).

[106:4] Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

105. AL FIIL (Gajah)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AZAB ALLAH KEPADA TENTARA BERGAJAH YANG AKAN MENGHANCURKAN KA'BAH

[105:1] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?

[105:2] Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?,

[105:3] Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,

[105:4] yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,

[105:5] lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

104. AL HUMAZAH (Pengumpat)
(9 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AMAT CELAKALAH PENIMBUN HARTA YANG TIDAK MENAFKAHKANNYA DI JALAN ALLAH

[104:1] Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,

[104:2] yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,

[104:3] dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,

[104:4] sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.

[104:5] Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

[104:6] (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,

[104:7] yang (membakar) sampai ke hati.

[104:8] Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,

[104:9] (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

103. AL 'ASHR (Masa)
(3 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AMAT RUGILAH MANUSIA YANG TIDAK MEMANFA'ATKAN WAKTUNYA UNTUK BERBAKTI

[103:1] Demi masa.

[103:2] Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,

[103:3] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

102. AT TAKAATSUR (Bermegah-Megahan)
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ANCAMAN ALLAH TERHADAP ORANG YANG LALAI DAN BERMEGAH-MEGAHAN

[102:1] Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,

[102:2] sampai kamu masuk ke dalam kubur.

[102:3] Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),

[102:4] dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

[102:5] Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,

[102:6] niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,

[102:7] dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin,

[102:8] kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

101. AL QAARI'AH (Hari Kiamat)
(11 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ORANG YANG BERAT DAN RINGAN TIMBANGAN PERBUATANNYA DI HARI KIAMAT

[101:1] Hari Kiamat,

[101:2] apakah hari Kiamat itu?

[101:3] Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?

[101:4] Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran,

[101:5] dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

[101:6] Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,

[101:7] maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

[101:8] Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,

[101:9] maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.

[101:10] Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?

[101:11] (Yaitu) api yang sangat panas.
100. AL 'ADIYAAT (Kuda Perang yang Berlari Kencang) 
(11 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MANUSIA MENJADI KIKIR KARENA TAMAKNYA KEPADA HARTA

[100:1] Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,

[100:2] dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),

[100:3] dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,

[100:4] maka ia menerbangkan debu,

[100:5] dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

[100:6] sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya,

[100:7] dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,

[100:8] dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

[100:9] Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,

[100:10] dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,

[100:11] sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.
099. AZ ZALZALAH (Kegoncangan) 
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

DI HARI BERBANGKIT MANUSIA MELIHAT BALASAN PERBUATANNYA BIARPUN YANG SEBESAR DZARRAH

[99:1] Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat),

[99:2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,

[99:3] dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (jadi begini)?",

[99:4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

[99:5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

[99:6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.

[99:7] Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

[99:8] Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

098. AL BAYYINAH (Bukti Yang Nyata)
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AHLI KITAB BERPECAH BELAH MENGHADAPI MUHAMMAD S.A.W. SEDANG AJARAN YANG DIBAWANYA ADALAH WAJAR

[98:1] Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

[98:2] (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur'an),

[98:3] di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus.

[98:4] Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

[98:5] Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

[98:6] Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.

[98:7] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

[98:8] Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

097. AL QADR (Kemuliaan)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEMULIAAN LAILATUL QADR

[97:1] Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan.

[97:2] Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?

[97:3] Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

[97:4] Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.

[97:5] Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

096. AL 'ALAQ (Segumpal Darah) 
(19 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TULIS BACA ADALAH KUNCI ILMU PENGETAHUAN

[96:1] Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,

[96:2] Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

[96:3] Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

[96:4] Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

[96:5] Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

MANUSIA MENJADI JAHAT KARENA MERASA CUKUP

[96:6] Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

[96:7] karena dia melihat dirinya serba cukup.

[96:8] Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali (mu).

[96:9] Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,

[96:10] seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat,

[96:11] bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang (yaitu Rasullullah s.a.w) itu berada di atas kebenaran,

[96:12] atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

[96:13] Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?

[96:14] Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

[96:15] Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,

[96:16] (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.

[96:17] Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),

[96:18] kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,

[96:19] sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.