Filled Under:
087. AL A'LAA (Yang Paling Tinggi)
(19 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BERTASBIH DAN MENSUCIKAN DIRI ADALAH PANGKAL KEBERUNTUNGAN

[87:1] Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi,

[87:2] yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),

[87:3] dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,

[87:4] dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,

[87:5] lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

[87:6] Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,

[87:7] kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

[87:8] Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah,

[87:9] oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfa'at,

[87:10] orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,

[87:11] orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.

[87:12] (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).

[87:13] Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.

[87:14] Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

[87:15] dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

[87:16] Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.

[87:17] Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.

[87:18] Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,

[87:19] (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.