Filled Under:
 085. AL BURUUJ (Gugusan Bintang) 
(22 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ORANG-ORANG YANG MENENTANG MUHAMMAD S.A.W AKAN MENGALAMI KEHANCURAN SEBAGAIMANA YANG DIALAMI UMAT-UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASUL-RASUL MEREKA

[85:1] Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

[85:2] dan hari yang dijanjikan,

[85:3] dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

[85:4] Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.

[85:5] yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

[85:6] ketika mereka duduk di sekitarnya,

[85:7] sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

[85:8] Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mu'min itu melainkan karena orang-orang mu'min itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

[85:9] Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

[85:10] Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

[85:11] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

[85:12] Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

[85:13] Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

[85:14] Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

[85:15] yang mempunyai 'Arsy lagi Maha Mulia,

[85:16] Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

[85:17] Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

[85:18] (yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud?

[85:19] Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

[85:20] padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

[85:21] Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia,

[85:22] yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.