Filled Under:
083. AL MUTHAFFIFIIN ( Orang-Orang Yang Curang) 
(36 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG CURANG DALAM MENAKAR DAN MENIMBANG

[83:1] Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

[83:2] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

[83:3] dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

[83:4] Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,

[83:5] pada suatu hari yang besar,

[83:6] (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

KEADAAN ORANG-ORANG YANG DURHAKA PADA HARI KIAMAT

[83:7] Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.

[83:8] Tahukah, kamu apakah sijjin itu?

[83:9] (Ialah) kitab yang bertulis.

[83:10] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

[83:11] (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.

[83:12] Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa,

[83:13] yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu".

[83:14] Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.

[83:15] Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka.

[83:16] Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

[83:17] Kemudian, dikatakan (kepada mereka): "Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan".

KEADAAN ORANG-ORANG YANG BERBAKTI KEPADA ALLAH PADA HARI KIAMAT

[83:18] Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin.

[83:19] Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu?

[83:20] (Yaitu) kitab yang bertulis,

[83:21] yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).

[83:22] Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam keni'matan yang besar (surga),

[83:23] mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.

[83:24] Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh keni'matan.

[83:25] Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),

[83:26] laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.

[83:27] Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim,

[83:28] (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

EJEKAN-EJEKAN TERHADAP ORANG-ORANG MU'MIN DI DUNIA DAN BALASANNYA DI AKHIRAT

[83:29] Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman.

[83:30] Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

[83:31] Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.

[83:32] Dan apabila mereka melihat orang-orang mu'min, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat",

[83:33] padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mu'min.

[83:34] Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir,

[83:35] mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.

[83:36] Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.