Filled Under:
082. AL INFITHAAR (Terbelah) 
(19 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

CELAAN TERHADAP MANUSIA YANG DURHAKA KEPADA ALLAH

[82:1] Apabila langit terbelah,

[82:2] dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

[82:3] dan apabila lautan dijadikan meluap,

[82:4] dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

[82:5] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

[82:6] Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

[82:7] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

[82:8] dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu.

[82:9] Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

SEMUA PERBUATAN MANUSIA DICATAT OLEH MALAIKAT DAN AKAN MENDAPAT BALASAN YANG SEIMBANG

[82:10] Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

[82:11] yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),

[82:12] mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[82:13] Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh keni'matan,

[82:14] dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

[82:15] Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

[82:16] Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

[82:17] Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82:18] Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82:19] (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.