Filled Under:
081. AT TAKWIIR (Menggulung)
(29 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

DI KALA TERJADI PERISTIWA-PERISTIWA BESAR PADA HARI KIAMAT, TAHULAH TIAP-TIAP JIWA APA YANG TELAH DIKERJAKANNYA WAKTU DI DUNIA

[81:1] Apabila matahari digulung,

[81:2] dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

[81:3] dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

[81:4] dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan),

[81:5] dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

[81:6] dan apabila lautan dipanaskan,

[81:7] dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),

[81:8] apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

[81:9] karena dosa apakah dia dibunuh,

[81:10] dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,

[81:11] dan apabila langit dilenyapkan,

[81:12] dan apabila neraka Jahim dinyalakan,

[81:13] dan apabila surga didekatkan,

[81:14] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

MUHAMMAD BUKANLAH SEORANG GILA, MELAINKAN RASUL, KEPADANYA DITURUNKAN AL QUR'AN

[81:15] Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,

[81:16] yang beredar dan terbenam,

[81:17] demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,

[81:18] dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

[81:19] sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

[81:20] yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,

[81:21] yang dita'ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.

[81:22] Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.

[81:23] Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.

[81:24] Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.

[81:25] Dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,

[81:26] maka ke manakah kamu akan pergi?

[81:27] Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,

[81:28] (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

[81:29] Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.