Filled Under:
080. 'ABASA (Ia Bermuka Masam)
(42 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TEGURAN KEPADA RASULLULLAH S.A.W

[80:1] Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

[80:2] karena telah datang seorang buta kepadanya.

[80:3] Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).

[80:4] atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya?

[80:5] Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,

[80:6] maka kamu melayaninya.

[80:7] Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).

[80:8] Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

[80:9] sedang ia takut kepada (Allah),

[80:10] maka kamu mengabaikannya.

[80:11] Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,

[80:12] maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,

[80:13] di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,

[80:14] yang ditinggikan lagi disucikan,

[80:15] di tangan para penulis (malaikat),

[80:16] yang mulia lagi berbakti.

PERINGATAN TUHAN KEPADA MANUSIA YANG TIDAK TAHU HAKIKAT DIRINYA

[80:17] Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?

[80:18] Dari apakah Allah menciptakannya?

[80:19] Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.

[80:20] Kemudian Dia memudahkan jalannya,

[80:21] kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,

[80:22] kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.

[80:23] Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,

[80:24] maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

[80:25] Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

[80:26] kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

[80:27] lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

[80:28] anggur dan sayur-sayuran,

[80:29] Zaitun dan pohon kurma,

[80:30] kebun-kebun (yang) lebat,

[80:31] dan buah-buahan serta rumput-rumputan,

[80:32] untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

[80:33] Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),

[80:34] pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,

[80:35] dari ibu dan bapaknya,

[80:36] dari isteri dan anak-anaknya.

[80:37] Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

[80:38] Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

[80:39] tertawa dan gembira ria,

[80:40] dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,

[80:41] dan ditutup lagi oleh kegelapan.

[80:42] Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.