Filled Under:
079. AN NAAZI'AAT (Malaikat-Malaikat Yang Mencabut) 
(46 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PENEGASAN HARI BERBANGKIT KEPADA ORANG-ORANG MUSYRIK YANG MENGINGKARINYA

[79:1] Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,

[79:2] dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

[79:3] dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,

[79:4] dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,

[79:5] dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).

[79:6] (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,

[79:7] tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.

[79:8] Hati manusia pada waktu itu sangat takut,

[79:9] pandangannya tunduk.

[79:10] (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?

[79:11] Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?"

[79:12] Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".

[79:13] Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,

[79:14] maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

KISAH MUSA A.S DAN FIR'AUN SEBAGAI PENGHIBUR BAGI NABI MUHAMMAD S.A.W

[79:15] Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.

[79:16] Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;

[79:17] "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,

[79:18] dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)"

[79:19] Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"

[79:20] Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mu'jizat yang besar.

[79:21] Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.

[79:22] Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).

[79:23] Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.

[79:24] (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".

[79:25] Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.

[79:26] Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).

MEMBANGKITKAN MANUSIA ADALAH MUDAH BAGI ALLAH SEPERTI MENCIPTAKAN ALAM SEMESTA

[79:27] Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya,

[79:28] Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,

[79:29] dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.

[79:30] Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

[79:31] Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.

[79:32] Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,

[79:33] (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

DI HARI KIAMAT ITU TERINGATLAH MANUSIA AKAN PERBUATANNYA DI DUNIA

[79:34] Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.

[79:35] Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,

[79:36] dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

[79:37] Adapun orang yang melampaui batas,

[79:38] dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,

[79:39] maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).

[79:40] Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,

[79:41] maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).

[79:42] (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya?.

[79:43] Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?

[79:44] Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).

[79:45] Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit).

[79:46] Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.