Filled Under:
077. AL MURSALAAT (Malaikat-Malaikat Yang Diutus) 
(50 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEADAAN MANUSIA DI HARI KEPUTUSAN

Segala ancaman Allah pasti terjadi

[77:1] Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,

[77:2] dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,

[77:3] dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,

[77:4] dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang bathil) dengan sejelas-jelasnya,

[77:5] dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,

[77:6] untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,

[77:7] sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

[77:8] Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,

[77:9] dan apabila langit telah dibelah,

[77:10] dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,

[77:11] dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).

[77:12] (Niscaya dikatakan kepada mereka): "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"

[77:13] Sampai hari keputusan.

[77:14] Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?

[77:15] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:16] Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?

[77:17] Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.

[77:18] Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

[77:19] Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:20] Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?,

[77:21] Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),

[77:22] sampai waktu yang ditentukan,

[77:23] lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.

[77:24] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:25] Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,

[77:26] Orang-orang hidup dan orang-orang mati?,

Azab-azab yang ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan kebenaran dan balasan kepada orang-orang yang bertakwa

[77:27] dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?

[77:28] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:29] (Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.

[77:30] Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,

[77:31] yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".

[77:32] Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,

[77:33] seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

[77:34] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:35] Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),

[77:36] dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.

[77:37] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:38] Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.

[77:39] Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.

[77:40] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:41] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.

[77:42] Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.

[77:43] (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".

[77:44] Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[77:45] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:46] (Dikatakan kepada orang-orang Kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".

[77:47] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:48] Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku'lah", niscaya mereka tidak mau ruku'.

[77:49] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:50] Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur'an ini mereka akan beriman?

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.