Filled Under:
070. AL MA'AARIJ (Tempat-Tempat Naik) 
(44 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEPASTIAN DATANGNYA AZAB KEPADA ORANG-ORANG KAFIR

[70:1] Seseorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi,

[70:2] Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya,

[70:3] (Yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.

[70:4] Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.

[70:5] Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.

[70:6] Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).

[70:7] Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi).

[70:8] Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak.

[70:9] Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan),

[70:10] Dan tidak ada seorang teman akrabpun menanyakan temannya,

[70:11] Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya.

[70:12] Dan isterinya dan saudaranya,

[70:13] Dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).

[70:14] Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.

[70:15] Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak,

[70:16] Yang mengelupaskan kulit kepala,

[70:17] Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama).

[70:18] Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.

AJARAN ISLAM UNTUK MENGATASI SIFAT-SIFAT YANG JELEK PADA MANUSIA

[70:19] Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

[70:20] Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,

[70:21] dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,

[70:22] kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat,

[70:23] yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya,

[70:24] dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

[70:25] bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

[70:26] dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,

[70:27] dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.

[70:28] Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).

[70:29] Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,

[70:30] kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

[70:31] Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

[70:32] Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

[70:33] Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.

[70:34] Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.

[70:35] Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.

AZAB YANG MENGHINAKAN AKAN MENIMPA ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN ALLAH

[70:36] Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,

[70:37] Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok?

[70:38] Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh keni'matan?,

[70:39] Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).

[70:40] Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.

[70:41] Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

[70:42] Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebathilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,

[70:43] (yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),

[70:44] dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.