Filled Under:
056. AL WAAQI'AH (Hari Kiamat) 
 (96 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEJADIAN-KEJADIAN BESAR PADA HARI KIAMAT

Pada hari kiamat manusia terbagi kepada tiga golongan

[56:1] Apabila terjadi hari kiamat,

[56:2] terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal).

[56:3] (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),

[56:4] apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,

[56:5] dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya,

[56:6] maka jadilah dia debu yang beterbangan,

[56:7] dan kamu menjadi tiga golongan.

Golongan kanan, golongan kiri dan orang-orang yang paling dahulu beriman

[56:8] Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

[56:9] Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

[56:10] Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga).

Balasan kepada orang-orang yang paling dahulu beriman

[56:11] Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah).

[56:12] Berada dalam surga keni'matan.

[56:13] Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

[56:14] dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

[56:15] Mereka berada di atas dipan yang bertahtahkan emas dan permata,

[56:16] seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.

[56:17] Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,

[56:18] dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir,

[56:19] mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

[56:20] dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,

[56:21] dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.

[56:22] Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli,

[56:23] laksana mutiara yang tersimpan baik.

[56:24] Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

[56:25] Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,

[56:26] akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

Balasan kepada golongan kanan

[56:27] Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.

[56:28] Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,

[56:29] dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

[56:30] dan naungan yang terbentang luas,

[56:31] dan air yang tercurah,

[56:32] dan buah-buahan yang banyak,

[56:33] yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya,

[56:34] dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

[56:35] Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung,

[56:36] dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,

[56:37] penuh cinta lagi sebaya umurnya,

[56:38] (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,

[56:39] (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

[56:40] dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.

Azab atas golongan kiri dan tempelak untuk mereka

[56:41] Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu.

[56:42] Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih,

[56:43] dan dalam naungan asap yang hitam.

[56:44] Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

[56:45] Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.

[56:46] Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

[56:47] Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?,

[56:48] apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?"

[56:49] Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,

[56:50] benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

[56:51] Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan,

[56:52] benar-benar akan memakan pohon zaqqum,

[56:53] dan akan memenuhi perutmu dengannya.

[56:54] Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

[56:55] Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

[56:56] Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".

[56:57] Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?

[56:58] Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.

[56:59] Kamukah yang menciptakannya, atau Kamikah yang menciptakannya?

[56:60] Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan,

[56:61] untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

[56:62] Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?

[56:63] Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam?

[56:64] Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?

[56:65] Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu heran tercengang.

[56:66] (Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian,

[56:67] bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa."

[56:68] Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.

[56:69] Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?

[56:70] Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

[56:71] Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu).

[56:72] Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kamikah yang menjadikannya?

[56:73] Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.

[56:74] Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar.

SUMPAH ALLAH TENTANG KEMULIAAN AL QUR'AN

[56:75] Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.

[56:76] Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,

[56:77] sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia,

[56:78] pada kitab yang terpelihara (Lauh Mahfuzh),

[56:79] tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.

[56:80] Diturunkan dari Tuhan semesta alam.

[56:81] Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al Qur'an ini?,

[56:82] kamu (mengganti) rezki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah).

[56:83] Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,

[56:84] padahal kamu ketika itu melihat,

[56:85] dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,

[56:86] maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?

[56:87] Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?,

[56:88] adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah),

[56:89] maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta surga keni'matan.

[56:90] Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

[56:91] maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.

[56:92] Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat,

[56:93] maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,

[56:94] dan dibakar di dalam neraka.

[56:95] Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.

[56:96] Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.