Filled Under:
055. AR RAHMAAN (Yang Maha Pemurah) 
(78 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BEBERAPA NI'MAT ALLAH S.W.T YANG DAPAT DIRASAKAN DI DUNIA

[55:1] (Tuhan) Yang Maha Pemurah,

[55:2] Yang telah mengajarkan Al Qur'an.

[55:3] Dia menciptakan manusia,

[55:4] Mengajarnya pandai berbicara.

[55:5] Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.

[55:6] Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.

[55:7] Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

[55:8] Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.

[55:9] Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

[55:10] Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).

[55:11] di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

[55:12] Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.

[55:13] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:14] Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,

[55:15] dan Dia menciptakan jin dari nyala api.

[55:16] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:17] Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.

[55:18] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:19] Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,

[55:20] antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing.

[55:21] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:22] Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.

[55:23] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:24] Dan kepunyaan-Nyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.

[55:25] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:26] Semua yang ada di bumi itu akan binasa.

[55:27] Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.

[55:28] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:29] Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.

[55:30] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

ANCAMAN ALLAH TERHADAP PERBUATAN-PERBUATAN DURHAKA

[55:31] Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.

[55:32] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:33] Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.

[55:34] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:35] Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).

[55:36] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:37] Maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.

[55:38] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:39] Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.

[55:40] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:41] Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.

[55:42] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:43] Inilah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.

[55:44] Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya.

[55:45] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

PAHALA BAGI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA

[55:46] Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.

[55:47] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,

[55:48] kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.

[55:49] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:50] Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir.

[55:51] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:52] Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.

[55:53] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:54] Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Dan buah-buahan kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.

[55:55] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:56] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin.

[55:57] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.

[55:59] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:60] Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).

[55:61] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:62] Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.

[55:63] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,

[55:64] kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.

[55:65] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:66] Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang memancar.

[55:67] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:68] Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.

[55:69] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:70] Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.

[55:71] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:72] (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah.

[55:73] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:74] Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka) dan tidak pula oleh jin.

[55:75] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:76] Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.

[55:77] Maka ni'mat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

[55:78] Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai kebesaran dan karunia.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.