Filled Under:
052. ATH THUUR (Bukit) 
(49 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

SUMPAH-SUMPAH YANG MENANDASKAN BAHWA AZAB ALLAH PASTI DATANG KEPADA ORANG-ORANG YANG MENDUSTAKAN DAN KARUNIANYA PASTI AKAN DILIMPAHKAN KEPADA ORANG-ORANG YANG TAKWA

[52:1] Demi bukit,

[52:2] dan Kitab yang ditulis,

[52:3] pada lembaran yang terbuka,

[52:4] dan demi Baitul Ma'mur,

[52:5] dan atap yang ditinggikan (langit),

[52:6] dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

[52:7] sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

[52:8] tidak seorangpun yang dapat menolaknya,

[52:9] pada hari ketika langit benar-benar bergoncang,

[52:10] dan gunung benar-benar berjalan.

[52:11] Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

[52:12] (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan,

[52:13] pada hari mereka didorong ke neraka jahannam dengan sekuat-kuatnya.

[52:14] (Dikatakan kepada mereka): "Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya".

[52:15] Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

[52:16] Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

[52:17] Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan keni'matan,

[52:18] mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.

[52:19] (Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan",

[52:20] mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

[52:21] Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

[52:22] Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

[52:23] Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

[52:24] Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

[52:25] Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.

[52:26] Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)".

[52:27] Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

[52:28] Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

BANTAHAN-BANTAHAN ALLAH TERHADAP OCEH-OCEHAN KAUM MUSYRIKIN

[52:29] Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan ni'mat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.

[52:30] Bahkan mereka mengatakan: "Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya".

[52:31] Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu".

[52:32] Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

[52:33] Ataukah mereka mengatakan: "Dia (Muhammad) membuat-buatnya". Sebenarnya mereka tidak beriman.

[52:34] Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.

[52:35] Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?

[52:36] Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).

[52:37] Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?

[52:38] Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang ghaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

[52:39] Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?

[52:40] Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?

[52:41] Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang ghaib lalu mereka menuliskannya?

[52:42] Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.

[52:43] Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

[52:44] Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: "Itu adalah awan yang bertindih-tindih".

[52:45] Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,

[52:46] (yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

[52:47] Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

KEHARUSAN BERSABAR BERTASBIH DAN BERSEMBAHYANG MALAM

[52:48] Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,

[52:49] dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.