An Naas


114. AN NAAS (Manusia)
(6 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA

[114:1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

[114:2] Raja manusia.

[114:3] Sembahan manusia.

[114:4] dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

[114:5] yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

[114:6] dari (golongan) jin dan manusia.

Al Falaq


113. AL FALAQ (Waktu Subuh)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN

[113:1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

[113:2] dari kejahatan makhluk-Nya,

[113:3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

[113:4] dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,

[113:5] dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".

Al Ikhlash


112. AL IKHLASH (Memurnikan Keesaan Allah)
(4 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN

[112:1] Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

[112:2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

[112:3] Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

[112:4] dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Al Lahab


111. AL LAHAB (Gejolak Api)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA

[111:1] Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

[111:2] Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

[111:3] Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

[111:4] Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar.

 [111:5] Yang di lehernya ada tali dari sabut.

110. AN NASHR (Pertolongan)
(3 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN ITU DATANGNYA DARI ALLAH MAKA PUJILAH DIA

[110:1] Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

[110:2] Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

[110:3] maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

Al Kaafiruun


109. AL KAAFIRUUN (Orang-Orang Kafir) 
(6 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN

[109:1] Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir,

[109:2] aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

[109:3] Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

[109:4] Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

[109:5] Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

[109:6] Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".

Al Kautsar


108. AL KAUTSAR (Sungai Di syurga)
(3 Ayat) 
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

SHALAT DAN BERKORBAN TANDA BERSYUKUR KEPADA NI'MAT ALLAH

[108:1] Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga

[108:2] Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.

[108:3] Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Al Maa'uun


107. AL MAA'UUN (Barang-Barang Yang Berguna) 
(7 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BEBERAPA SIFAT YANG DIPANDANG SEBAGAI MENDUSTAKAN AGAMA

[107:1] Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

[107:2] Itulah orang yang menghardik anak yatim,

[107:3] dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

[107:4] Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,

[107:5] (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,

[107:6] orang-orang yang berbuat riya.

[107:7] dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

106. QURAISY (Suku Quraisy) 
(4 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEMAKMURAN DAN KETENTERAMAN SEHARUSNYA MENJADIKAN ORANG BERBAKTI KEPADA ALLAH

[106:1] Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,

[106:2] (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.

[106:3] Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah).

[106:4] Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

105. AL FIIL (Gajah)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AZAB ALLAH KEPADA TENTARA BERGAJAH YANG AKAN MENGHANCURKAN KA'BAH

[105:1] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah?

[105:2] Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia?,

[105:3] Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong,

[105:4] yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,

[105:5] lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).

104. AL HUMAZAH (Pengumpat)
(9 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AMAT CELAKALAH PENIMBUN HARTA YANG TIDAK MENAFKAHKANNYA DI JALAN ALLAH

[104:1] Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,

[104:2] yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,

[104:3] dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,

[104:4] sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah.

[104:5] Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

[104:6] (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,

[104:7] yang (membakar) sampai ke hati.

[104:8] Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,

[104:9] (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

103. AL 'ASHR (Masa)
(3 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AMAT RUGILAH MANUSIA YANG TIDAK MEMANFA'ATKAN WAKTUNYA UNTUK BERBAKTI

[103:1] Demi masa.

[103:2] Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,

[103:3] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

102. AT TAKAATSUR (Bermegah-Megahan)
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ANCAMAN ALLAH TERHADAP ORANG YANG LALAI DAN BERMEGAH-MEGAHAN

[102:1] Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,

[102:2] sampai kamu masuk ke dalam kubur.

[102:3] Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),

[102:4] dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

[102:5] Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,

[102:6] niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,

[102:7] dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin,

[102:8] kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).

101. AL QAARI'AH (Hari Kiamat)
(11 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ORANG YANG BERAT DAN RINGAN TIMBANGAN PERBUATANNYA DI HARI KIAMAT

[101:1] Hari Kiamat,

[101:2] apakah hari Kiamat itu?

[101:3] Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?

[101:4] Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran,

[101:5] dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

[101:6] Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,

[101:7] maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

[101:8] Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,

[101:9] maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.

[101:10] Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?

[101:11] (Yaitu) api yang sangat panas.
100. AL 'ADIYAAT (Kuda Perang yang Berlari Kencang) 
(11 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MANUSIA MENJADI KIKIR KARENA TAMAKNYA KEPADA HARTA

[100:1] Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,

[100:2] dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),

[100:3] dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,

[100:4] maka ia menerbangkan debu,

[100:5] dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

[100:6] sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya,

[100:7] dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,

[100:8] dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

[100:9] Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,

[100:10] dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,

[100:11] sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.
099. AZ ZALZALAH (Kegoncangan) 
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

DI HARI BERBANGKIT MANUSIA MELIHAT BALASAN PERBUATANNYA BIARPUN YANG SEBESAR DZARRAH

[99:1] Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya (yang dahsyat),

[99:2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,

[99:3] dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (jadi begini)?",

[99:4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

[99:5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

[99:6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.

[99:7] Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.

[99:8] Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

098. AL BAYYINAH (Bukti Yang Nyata)
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

AHLI KITAB BERPECAH BELAH MENGHADAPI MUHAMMAD S.A.W. SEDANG AJARAN YANG DIBAWANYA ADALAH WAJAR

[98:1] Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

[98:2] (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur'an),

[98:3] di dalamnya terdapat (isi) kitab-kitab yang lurus.

[98:4] Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

[98:5] Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

[98:6] Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.

[98:7] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

[98:8] Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

097. AL QADR (Kemuliaan)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEMULIAAN LAILATUL QADR

[97:1] Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al Qur'an) pada malam kemuliaan.

[97:2] Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?

[97:3] Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

[97:4] Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.

[97:5] Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

096. AL 'ALAQ (Segumpal Darah) 
(19 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TULIS BACA ADALAH KUNCI ILMU PENGETAHUAN

[96:1] Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,

[96:2] Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

[96:3] Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

[96:4] Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

[96:5] Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

MANUSIA MENJADI JAHAT KARENA MERASA CUKUP

[96:6] Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,

[96:7] karena dia melihat dirinya serba cukup.

[96:8] Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali (mu).

[96:9] Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,

[96:10] seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat,

[96:11] bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang (yaitu Rasullullah s.a.w) itu berada di atas kebenaran,

[96:12] atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

[96:13] Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling?

[96:14] Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

[96:15] Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,

[96:16] (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.

[96:17] Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),

[96:18] kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,

[96:19] sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).

095. AT TIIN (Buah Tin) 
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MANUSIA DICIPTAKAN DALAM BENTUK SEBAIK-BAIKNYA

[95:1] Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,

[95:2] dan demi bukit Sinai,

[95:3] dan demi kota (Mekah) ini yang aman,

[95:4] sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

[95:5] Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka),

YANG MENJADI POKOK KEMULIAAN MANUSIA IALAH IMAN DAN AMALNYA

[95:6] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

[95:7] Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?

[95:8] Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?

094. ALAM NASYRAH (Melapangkan) 
(8 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PERINTAH ALLAH KEPADA MUHAMMAD S.A.W AGAR TERUS BERJUANG DENGAN IKHLAS DAN TAWAKKAL

[94:1] Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,

[94:2] Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu,

[94:3] yang memberatkan punggungmu?

[94:4] Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu.

[94:5] Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

[94:6] sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

[94:7] Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,

[94:8] dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

093. ADH DHUHAA (Waktu Matahari Sepenggalahan Naik) 
(11 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BEBERAPA NI'MAT YANG DIANUGERAHKAN KEPADA NABI MUHAMMAD S.A.W

[93:1] Demi waktu matahari sepenggalahan naik,

[93:2] dan demi malam apabila telah sunyi,

[93:3] Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu,

[93:4] dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan.

[93:5] Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.

[93:6] Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu.

[93:7] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.

[93:8] Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.

[93:9] Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.

[93:10] Dan terhadap orang yang minta-minta maka janganlah kamu menghardiknya.

[93:11] Dan terhadap ni'mat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).

092. AL LAIL (Malam) 
(21 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

USAHA MANUSIA ADALAH BERMACAM-MACAM YANG TERPENTING IALAH MENCARI KEREDHAAN ALLAH

[92:1] Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),

[92:2] dan siang apabila terang benderang,

[92:3] dan penciptaan laki-laki dan perempuan,

[92:4] sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

[92:5] Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa,

[92:6] dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga),

[92:7] maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

[92:8] Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,

[92:9] serta mendustakan pahala yang terbaik,

[92:10] maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

[92:11] Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

[92:12] Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,

[92:13] dan sesungguhnya kepunyaan Kamilah akhirat dan dunia.

[92:14] Maka Kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.

[92:15] Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka,

[92:16] yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).

[92:17] Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu,

[92:18] yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya,

[92:19] padahal tidak ada seorangpun memberikan suatu ni'mat kepadanya yang harus dibalasnya,

[92:20] tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari keridhaan Tuhannya Yang Maha Tinggi.

[92:21] Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

091. ASY SYAMS (Matahari)
(15 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MANUSIA DIILHAMI ALLAH JALAN YANG BURUK DAN YANG BAIK

[91:1] Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,

[91:2] dan bulan apabila mengiringinya,

[91:3] dan siang apabila menampakkannya,

[91:4] dan malam apabila menutupinya,

[91:5] dan langit serta pembinaannya,

[91:6] dan bumi serta penghamparannya,

[91:7] dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),

[91:8] maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya,

[91:9] sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

[91:10] dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

[91:11] (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas,

[91:12] ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,

[91:13] lalu Rasul Allah (Shaleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya".

[91:14] Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah).

[91:15] dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.

090. AL BALAD (Negeri) 
(20 Ayat) 
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

HIDUP MANUSIA PENUH DENGAN PERJUANGAN

[90:1] Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah),

[90:2] dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini,

[90:3] dan demi bapak dan anaknya.

[90:4] Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.

[90:5] Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorangpun yang berkuasa atasnya?

[90:6] Dia mengatakan: "Aku telah menghabiskan harta yang banyak".

[90:7] Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang melihatnya?

[90:8] Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,

[90:9] lidah dan dua buah bibir.

[90:10] Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.

[90:11] Maka tidakkah sebaiknya (dengan hartanya itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar?.

[90:12] Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu?

[90:13] (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,

[90:14] atau memberi makan pada hari kelaparan,

[90:15] (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,

[90:16] atau orang miskin yang sangat fakir.

[90:17] Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

[90:18] Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan.

[90:19] Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.

[90:20] Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat.

089. AL FAJR (Fajar) 
(30 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

MEREKA YANG MENENTANG NABI MUHAMMAD S.A.W PASTI BINASA SEPERTI UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASULNYA

[89:1] Demi fajar,

[89:2] dan malam yang sepuluh,

[89:3] dan yang genap dan yang ganjil,

[89:4] dan malam bila berlalu.

[89:5] Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.

[89:6] Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad?,

[89:7] (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,

[89:8] yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,

[89:9] dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,

[89:10] dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),

[89:11] yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,

[89:12] lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,

[89:13] karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,

[89:14] sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

KEKAYAAN DAN KEMISKINAN ADALAH UJIAN TUHAN BAGI HAMBA-HAMBANYA

[89:15] Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".

[89:16] Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".

[89:17] Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,

[89:18] dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,

[89:19] dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),

[89:20] dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

PENYESALAN MANUSIA YANG TENGGELAM DALAM KEHIDUPAN DUNIAWI DI HARI KIAMAT

[89:21] Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan berturut-turut,

[89:22] dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

[89:23] dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.

[89:24] Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini."

[89:25] Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti siksa-Nya,

[89:26] dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

PENGHARGAAN ALLAH TERHADAP MANUSIA YANG SEMPURNA IMANNYA

[89:27] Hai jiwa yang tenang.

[89:28] Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.

[89:29] Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,

[89:30] dan masuklah ke dalam surga-Ku.

088. AL GHAASYIYAH (Hari Pembalasan) 
(26 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KEADAAN PENGHUNI-PENGHUNI NERAKA DAN PENGHUNI-PENGHUNI SURGA

[88:1] Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?

[88:2] Banyak muka pada hari itu tunduk terhina,

[88:3] bekerja keras lagi kepayahan,

[88:4] memasuki api yang sangat panas (neraka),

[88:5] diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas.

[88:6] Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri,

[88:7] yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.

[88:8] Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

[88:9] merasa senang karena usahanya,

[88:10] dalam surga yang tinggi,

[88:11] tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna.

[88:12] Di dalamnya ada mata air yang mengalir.

[88:13] Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan,

[88:14] dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya),

[88:15] dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,

[88:16] dan permadani-permadani yang terhampar.

ANJURAN MEMPERHATIKAN ALAM SEMESTA

[88:17] Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan,

[88:18] Dan langit, bagaimana ia ditinggikan?

[88:19] Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?

[88:20] Dan bumi bagaimana ia dihamparkan?

[88:21] Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan.

[88:22] Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka,

[88:23] tetapi orang yang berpaling dan kafir,

[88:24] maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.

[88:25] Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka,

[88:26] kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka.

087. AL A'LAA (Yang Paling Tinggi)
(19 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

BERTASBIH DAN MENSUCIKAN DIRI ADALAH PANGKAL KEBERUNTUNGAN

[87:1] Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi,

[87:2] yang menciptakan dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),

[87:3] dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,

[87:4] dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,

[87:5] lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

[87:6] Kami akan membacakan (Al Qur'an) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,

[87:7] kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

[87:8] Dan Kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah,

[87:9] oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfa'at,

[87:10] orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,

[87:11] orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.

[87:12] (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).

[87:13] Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.

[87:14] Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),

[87:15] dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.

[87:16] Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi.

[87:17] Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.

[87:18] Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu,

[87:19] (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

086. ATH THAARIQ (Yang Datang Di Malam Hari) 
(17 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TIAP-TIAP MANUSIA ITU ADA YANG MENJAGANYA

[86:1] Demi langit dan yang datang pada malam hari,

[86:2] tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?,

[86:3] (yaitu) bintang yang cahayanya menembus,

[86:4] tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya.

ALLAH YANG KUASA MENCIPTAKAN MANUSIA, KUASA PULA MEMBANGKITKANNYA

[86:5] Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?

[86:6] Dia diciptakan dari air yang terpancar,

[86:7] yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.

[86:8] Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).

[86:9] Pada hari dinampakkan segala rahasia,

[86:10] maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun dan tidak (pula) seorang penolong.

AL QUR'AN PEMISAH ANTARA YANG HAK DAN YANG BATHIL

[86:11] Demi langit yang mengandung hujan,

[86:12] dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,

[86:13] sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil,

[86:14] dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.

[86:15] Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.

[86:16] Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.

[86:17] Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.

 085. AL BURUUJ (Gugusan Bintang) 
(22 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ORANG-ORANG YANG MENENTANG MUHAMMAD S.A.W AKAN MENGALAMI KEHANCURAN SEBAGAIMANA YANG DIALAMI UMAT-UMAT DAHULU YANG MENENTANG RASUL-RASUL MEREKA

[85:1] Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

[85:2] dan hari yang dijanjikan,

[85:3] dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

[85:4] Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.

[85:5] yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

[85:6] ketika mereka duduk di sekitarnya,

[85:7] sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

[85:8] Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mu'min itu melainkan karena orang-orang mu'min itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

[85:9] Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

[85:10] Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

[85:11] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

[85:12] Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

[85:13] Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

[85:14] Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

[85:15] yang mempunyai 'Arsy lagi Maha Mulia,

[85:16] Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

[85:17] Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

[85:18] (yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud?

[85:19] Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

[85:20] padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

[85:21] Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia,

[85:22] yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.

084. AL INSYIQAAQ (TERBELAH) 
(25 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ORANG-ORANG MU'MIN MENERIMA CATATAN AMALNYA DI SEBELAH KANAN DAN AKAN MENERIMA PEMERIKSAAN YANG MUDAH

[84:1] Apabila langit terbelah,

[84:2] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,

[84:3] dan apabila bumi diratakan,

[84:4] dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,

[84:5] dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).

[84:6] Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.

[84:7] Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,

[84:8] maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

[84:9] dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

ORANG-ORANG DURHAKA MENERIMA CATATAN AMALNYA DARI BELAKANG DAN AKAN DIMASUKKAN KEDALAM NERAKA

[84:10] Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang,

[84:11] maka dia akan berteriak: "Celakalah aku".

[84:12] Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

[84:13] Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).

[84:14] Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

[84:15] (Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

MANUSIA MENGALAMI PROSES KEHIDUPAN TINGKAT DEMI TINGKAT

[84:16] Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,

[84:17] dan dengan malam dan apa yang diselubunginya,

[84:18] dan dengan bulan apabila jadi purnama,

[84:19] sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).

[84:20] Mengapa mereka tidak mau beriman?,

[84:21] Dan apabila Al Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud,

[84:22] bahkan orang-orang kafir itu mendustakan(nya).

[84:23] Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan (dalam hati mereka).

[84:24] Maka beri khabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih,

[84:25] Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.

083. AL MUTHAFFIFIIN ( Orang-Orang Yang Curang) 
(36 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ANCAMAN TERHADAP ORANG YANG CURANG DALAM MENAKAR DAN MENIMBANG

[83:1] Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,

[83:2] (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,

[83:3] dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

[83:4] Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,

[83:5] pada suatu hari yang besar,

[83:6] (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?

KEADAAN ORANG-ORANG YANG DURHAKA PADA HARI KIAMAT

[83:7] Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.

[83:8] Tahukah, kamu apakah sijjin itu?

[83:9] (Ialah) kitab yang bertulis.

[83:10] Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

[83:11] (yaitu) orang-orang yang mendustakan hari pembalasan.

[83:12] Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa,

[83:13] yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu".

[83:14] Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka.

[83:15] Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari (melihat) Tuhan mereka.

[83:16] Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.

[83:17] Kemudian, dikatakan (kepada mereka): "Inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan".

KEADAAN ORANG-ORANG YANG BERBAKTI KEPADA ALLAH PADA HARI KIAMAT

[83:18] Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu (tersimpan) dalam 'Illiyyin.

[83:19] Tahukah kamu apakah 'Illiyyin itu?

[83:20] (Yaitu) kitab yang bertulis,

[83:21] yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah).

[83:22] Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam keni'matan yang besar (surga),

[83:23] mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.

[83:24] Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh keni'matan.

[83:25] Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),

[83:26] laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.

[83:27] Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim,

[83:28] (yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah.

EJEKAN-EJEKAN TERHADAP ORANG-ORANG MU'MIN DI DUNIA DAN BALASANNYA DI AKHIRAT

[83:29] Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang dahulunya (di dunia) menertawakan orang-orang yang beriman.

[83:30] Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.

[83:31] Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira.

[83:32] Dan apabila mereka melihat orang-orang mu'min, mereka mengatakan: "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat",

[83:33] padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mu'min.

[83:34] Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir,

[83:35] mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang.

[83:36] Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

082. AL INFITHAAR (Terbelah) 
(19 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

CELAAN TERHADAP MANUSIA YANG DURHAKA KEPADA ALLAH

[82:1] Apabila langit terbelah,

[82:2] dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

[82:3] dan apabila lautan dijadikan meluap,

[82:4] dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

[82:5] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

[82:6] Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

[82:7] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

[82:8] dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu.

[82:9] Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

SEMUA PERBUATAN MANUSIA DICATAT OLEH MALAIKAT DAN AKAN MENDAPAT BALASAN YANG SEIMBANG

[82:10] Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

[82:11] yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),

[82:12] mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[82:13] Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh keni'matan,

[82:14] dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

[82:15] Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

[82:16] Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

[82:17] Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82:18] Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82:19] (Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.

081. AT TAKWIIR (Menggulung)
(29 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

DI KALA TERJADI PERISTIWA-PERISTIWA BESAR PADA HARI KIAMAT, TAHULAH TIAP-TIAP JIWA APA YANG TELAH DIKERJAKANNYA WAKTU DI DUNIA

[81:1] Apabila matahari digulung,

[81:2] dan apabila bintang-bintang berjatuhan,

[81:3] dan apabila gunung-gunung dihancurkan,

[81:4] dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan),

[81:5] dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,

[81:6] dan apabila lautan dipanaskan,

[81:7] dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),

[81:8] apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,

[81:9] karena dosa apakah dia dibunuh,

[81:10] dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,

[81:11] dan apabila langit dilenyapkan,

[81:12] dan apabila neraka Jahim dinyalakan,

[81:13] dan apabila surga didekatkan,

[81:14] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

MUHAMMAD BUKANLAH SEORANG GILA, MELAINKAN RASUL, KEPADANYA DITURUNKAN AL QUR'AN

[81:15] Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,

[81:16] yang beredar dan terbenam,

[81:17] demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,

[81:18] dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,

[81:19] sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),

[81:20] yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai 'Arsy,

[81:21] yang dita'ati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.

[81:22] Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.

[81:23] Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.

[81:24] Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.

[81:25] Dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk,

[81:26] maka ke manakah kamu akan pergi?

[81:27] Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,

[81:28] (yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

[81:29] Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.

080. 'ABASA (Ia Bermuka Masam)
(42 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TEGURAN KEPADA RASULLULLAH S.A.W

[80:1] Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

[80:2] karena telah datang seorang buta kepadanya.

[80:3] Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).

[80:4] atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfa'at kepadanya?

[80:5] Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,

[80:6] maka kamu melayaninya.

[80:7] Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).

[80:8] Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),

[80:9] sedang ia takut kepada (Allah),

[80:10] maka kamu mengabaikannya.

[80:11] Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,

[80:12] maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,

[80:13] di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,

[80:14] yang ditinggikan lagi disucikan,

[80:15] di tangan para penulis (malaikat),

[80:16] yang mulia lagi berbakti.

PERINGATAN TUHAN KEPADA MANUSIA YANG TIDAK TAHU HAKIKAT DIRINYA

[80:17] Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?

[80:18] Dari apakah Allah menciptakannya?

[80:19] Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.

[80:20] Kemudian Dia memudahkan jalannya,

[80:21] kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,

[80:22] kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.

[80:23] Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,

[80:24] maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

[80:25] Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),

[80:26] kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,

[80:27] lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,

[80:28] anggur dan sayur-sayuran,

[80:29] Zaitun dan pohon kurma,

[80:30] kebun-kebun (yang) lebat,

[80:31] dan buah-buahan serta rumput-rumputan,

[80:32] untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

[80:33] Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),

[80:34] pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,

[80:35] dari ibu dan bapaknya,

[80:36] dari isteri dan anak-anaknya.

[80:37] Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.

[80:38] Banyak muka pada hari itu berseri-seri,

[80:39] tertawa dan gembira ria,

[80:40] dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,

[80:41] dan ditutup lagi oleh kegelapan.

[80:42] Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.