< 1 >
Read!
In the Name of ALLAH, Who has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood).
< 2 >
Al-Islami
In the Name of ALLAH, Who has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood).
< 3 >
Al-Islami
In the Name of ALLAH, Who has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood).
< 4 >
Al-Islami
In the Name of ALLAH, Who has created man from a clot (a piece of thick coagulated blood).

An Naas


114. AN NAAS (Manusia)
(6 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN BISIKAN SYAITAN DAN MANUSIA

[114:1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia.

[114:2] Raja manusia.

[114:3] Sembahan manusia.

[114:4] dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi,

[114:5] yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.

[114:6] dari (golongan) jin dan manusia.

Al Falaq


113. AL FALAQ (Waktu Subuh)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN

[113:1] Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,

[113:2] dari kejahatan makhluk-Nya,

[113:3] dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

[113:4] dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,

[113:5] dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".

Al Ikhlash


112. AL IKHLASH (Memurnikan Keesaan Allah)
(4 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ALLAH PELINDUNG MANUSIA DARI KEJAHATAN

[112:1] Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

[112:2] Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

[112:3] Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,

[112:4] dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".

Al Lahab


111. AL LAHAB (Gejolak Api)
(5 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TUKANG FITNAH PASTI AKAN CELAKA

[111:1] Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.

[111:2] Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

[111:3] Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

[111:4] Dan (begitu pula) isterinya, pembawa kayu bakar.

 [111:5] Yang di lehernya ada tali dari sabut.

110. AN NASHR (Pertolongan)
(3 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

PERTOLONGAN DAN KEMENANGAN ITU DATANGNYA DARI ALLAH MAKA PUJILAH DIA

[110:1] Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.

[110:2] Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,

[110:3] maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

Al Kaafiruun


109. AL KAAFIRUUN (Orang-Orang Kafir) 
(6 Ayat) 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

TIDAK ADA TOLERANSI DALAM HAL KEIMANAN DAN PERIBADATAN

[109:1] Katakanlah: "Hai orang-orang yang kafir,

[109:2] aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

[109:3] Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

[109:4] Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.

[109:5] Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.

[109:6] Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku".

Al Kautsar


108. AL KAUTSAR (Sungai Di syurga)
(3 Ayat) 
 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

SHALAT DAN BERKORBAN TANDA BERSYUKUR KEPADA NI'MAT ALLAH

[108:1] Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga

[108:2] Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.

[108:3] Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus.

Copyright @ 2013 Sehari 1 Ayat.